top of page

Støttemads

Støttemads delte 115.000 kroner ud til idrætten

De forskellige klubber i Taulov-Skærbæk Idrætsforening blev i aftes betænkt med i alt 115.000 kroner til det lokale idrætsarbejde. Uddelingen af de mange rare støttekroner fandt sted på den årlige generalforsamling i idrætsforeningens støtteforening, Støttemads. Formand for støtteforeningen Bruno Kjærgaard kunne i sin beretning se tilbage på et travlt år med mange aktiviteter i Elbohallen, og hvor der har været stor opbakning blandt de lokale beboere. - Vi har en række faste arrangementer, som bidrager til støtteforeningen, det er vores bankospil hver mandag, det er et stort varebanko i efteråret og en forårsfest, fortæller Bruno Kjærgaard, som i aftes rettede en stor tak til de mange frivillige hjælpere, der gør det muligt at samle penge ind til Støttemads. På generalforsamlingen var der genvalg af kasserer Vagn Larsen, samt suppleanter Mogens Elkjær og Ejner Thomhav, ligesom foreningens bilagskontrollanter Nick Bjerregaard og Lone Thomhav opnåede genvalg. Det var de seks afdelinger i Taulov-Skærbæk Idrætsforening, der delte årets støttekroner på i alt 115.000 kr. Flest penge var der til TSIF's håndboldafdeling, der modtog 29.000 kr., mens fodbold- og gymnastikafdelingerne hver modtog 25.000 kr. Skydning, billard og BMX klubben fik hver 12.000 kr. Næste store arrangement hos Støttemads er efterårets Varebanko med gevinster for op i mod 70.000 kr. skænket af handlende i både Fredericia, Kolding, Taulov og Skærbæk.

"Artiklen er tager fra Fredericia Dagblad."

Følg Støttemads og se kommende arrangementer her:

  • Facebook
bottom of page