TSIF Håndbold inviterer til generalforsamling 28/08-2024 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING 2024

 

TSIF Håndbold inviterer alle til generalforsamling i Elbohallen – Taulov/Skærbæk Kultur- og Idrætscenter

 

ONSDAG DEN 28. AUGUST 2024 KL. 19.00

 

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse

3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg til bestyrelsen, herunder valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant

8. Eventuelt

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved først kommende bestyrelsesmøde og dette offentliggøres på klubben hjemmeside og på Facebook.